Allochtoon (column Contact)

geplaatst in: Blog | 0

Allochtoon Volgens de definitie van de term ‘allochtoon’, sinds 2016 ‘iemand met een migratieachtergrond’, ben ik een allochtoon. Om als ‘allochtoon’ gekwalificeerd te worden is het namelijk voldoende dat ten minste één van je ouders in het buitenland is geboren … Lees verder

Corona memorial forest

geplaatst in: Blog | 0

To me there is a direct relationship, a cause and effect, an ‘as inside so outside’. That is why -within the scope of dealing with the coronavirus- I would love to see us planting trees for every casualty on the pretext of #rememberingyou4thenext7generations. It would be lovely to see municipalities or individuals designating and protecting forests in memory of all those lost to the coronavirus, with different kinds of trees at six feet distance from one another.

Corona-gedenkbos (Column Contact)

geplaatst in: Blog | 0

Ik zou het mooi vinden als we in het kader van het aanpakken van het Coronavirus een boom planten voor elke dode die we moeten betreuren onder het motto #rememberingyou4thenext7generations. Het zou mooi zijn dat er dan door de gemeente of particulieren aangewezen bossen ontstaan én beschermd worden ter nagedachtenis aan alle mensen die we verloren hebben aan het Coronavirus met verschillende soorten bomen, op anderhalve meter afstand van elkaar.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial