De kracht van verhalen gaat als een rode draad door mijn leven en loopbaan.

Mijn verhaal is begonnen in Colombia, waar ik tot mijn zesde levensjaar woonde. Na mijn afstuderen keerde ik voor het eerst weer terug naar Zuid Amerika en maakte van dichtbij mee wat de oliewinningen in het Amazonegebied van Ecuador aanrichtte. Dit inspireerde me tot het schrijven van mijn roman.

Coaching/training
Ik werk als zelfstandige voor een aantal vaste opdrachtgevers. Als loopbaancoach word ik ingezet bij reïntegratie-trajecten en geef ik intervisies waarin zelfregie centraal staat. Daarnaast geef ik trainingen waarin het vertellen van een goed verhaal centraal staat en bouw ik met jongeren aan hun persoonlijke verhalen.

Werkwijze
Ik ben bedreven in het helder krijgen van een verhaal. Niet alleen alleen werk ik met de verhalen die zichtbaar zijn maar weet ze ook de verhalen die zich in de onderstroom ophouden en van invloed zijn op de bovenstroom boven tafel te krijgen door bedreven te luisteren. Verwondering kenmerkt mijn benadering, waardoor problemen vanuit verrassende invalshoeken bekeken kunnen worden en kansen kunnen worden.

Schrijver
Mijn roman is in 2018 verschenen bij Ambo Anthos. De laatste verhalenweefster is een gelaagde familieroman met magisch-realistische elementen. Wiens verhaal leef je en is het lot niet simpelweg een zich herhalende familiegeschiedenis? Voorts ben ik columnist voor Contact.

Opdrachtgevers

De Nationale Vertelschool
De Nationale Vertelschool bestond vorig jaar 10 jaar en heeft al vele mensen met het vertelvirus besmet. Niet alleen leert de vertelschool je over verteltechnieken, de opbouw van verhalen, of over dialogen en personages maar zoekt ook met jou uit wat voor een verteller jij bent. We geven een intensieve verteltraining, een introductie in de vertelkunst, workshops waarin je jouw verhaal tot goud kunt vormen en individuele coaching.

De Praktijk voor Arbeid en Gezondheid
De Praktijk voor Arbeid en Gezondheid is een laagdrempelige psychologische praktijk. Wij onderzoeken, coachen, begeleiden en adviseren bij werkgerelateerde vragen. U kunt bij de PVA terecht voor uw vragen op het terrein van instroom, doorstroom of uitstroom van mensen in werk. Dit kan gaan om vragen op individueel-, team- of organisatieniveau.Ik ben werkzaam als arbeidscoach en ik begeleid met Jacqueline Groenwold de intervisie bijeenkomsten (Kompasgroepen).

Het Dagelijks Bestaan
De Stichting Het Dagelijks Bestaan positioneert zich op het snijvlak van jeugdhulpverlening, sociale activering, zingeving, onderwijs en arbeid. HDB stelt zich ten doel om jongeren tussen 14 en 27 jaar een kleinschalig leer- en ontwikkeltraject te bieden en hen te begeleiden op de weg terug naar onderwijs en/of werk en/of (langdurige) hulpverlening.

Verhalend ontwikkelen
Het persoonlijke verhaal van de jongeren binnen Het Dagelijks Bestaan vormt ons werkmateriaal. Ik werk met de deze persoonlijke verhalen waardoor niet alleen de jongere zich bewuster wordt van zijn of haar verhaal maar ook de betrokken partijen (ouders, peers, begeleiders) deel worden van diezelfde learning journey.