Storytelling Circle voor een netwerkbijeenkomst

geplaatst in: Blog | 0

Op zaterdag 12 november vond er weer een netwerkbijeenkomst van het Handvest voor Compassie NL plaats, ditmaal in Stad van Compassie Apeldoorn. Het was een mooie en gezellige bijeenkomst die plaatsvond op een bijzondere locatie, het Turks Islamitisch Cultureel Centrum, met vlak ernaast de Turkse moskee. Deze locatie voor de netwerkbijeenkomst was uitgezocht om te laten zien dat compassie vanuit alle richtingen stroomt.

Op mondiaal niveau kunnen er immers allerlei conflicten zijn
kunnen er worstelingen zijn, maar er zijn altijd mensen, op allerlei plekken, die compassie uit willen dragen. Welk religieus kompas mensen ook hanteren en vanuit welke culturele achtergrond er ook wordt geleefd: het gaat over vrede en over compassie wat ons bindt. Met die mooie boodschap begon deze vruchtbare en vooral gezellige netwerkbijeenkomst, waar rond de dertig mensen, uit Apeldoorn en uit Nederland, op af waren gekomen.

Compassie als ‘elkaar leren kennen in een spel’

Na het openingswoord door Gerthe Lamers, voorzitter van het Handvest voor Compassie NL, werd er tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst verteld over hoe Apeldoorn een Stad van Compassie was geworden. Dit werd verteld door mede-initiatiefnemer van Apeldoorn Stad van Compassie, Eddy Anneveldt. Ayhan Tonca hield een toespraak over hoe compassie vorm kan krijgen in een gemeente. En er werd door de bezoekers een prachtig online spel gespeeld, ontwikkeld voor de Vredesweek die ook jaarlijks in Apeldoorn wordt georganiseerd. Dit spel was erop gericht om te kijken hoe goed mensen eigenlijk van de inhoud van elkaars religieuze traditie op de hoogte zijn. Het werd een spannende race, waarbij zelfs korte tijd medebestuurslid van het Handvest, Monica Neomagus, aan kop stond. Uiteindelijk moest Monica toch haar eerste positie opgeven aan een inwoonster van Apeldoorn. Deze inwoonster werd voor haar kennis beloond met een mooie prijs: een prachtig boek over compassie.

Afbeelding-van-Rogier-Teerenstra2-225x300

In de tweede helft van de netwerkbijeenkomst werden de bezoekers eerst getrakteerd op een prachtig verhaal van vertelkunstenaar Marita Coppes. Als professionele verhalenvertelster nam zij de deelnemers mee in een prachtig verhaal over haar opa en hoe hij haar in aanraking bracht met het werk van Karen Armstrong en haar boek over compassie. Maar vooral ook bracht ze beeldend tot leven hoe haar opa zelf die compassie in de praktijk had gebracht. Compassie bleek in haar verhaal vooral te betekenen: aanwezig zijn bij andermans verhaal, zonder daarin te willen te interveniëren, te corrigeren of het te bevragen. Maar enkel door te luisteren en present te zijn.

Uitwisselen van verhalen over compassie

Na dit prachtige verhaal van Marita werden de bezoekers ook door haar uitgenodigd om zelf verhalen over compassie met elkaar te delen. Er werden groepen samengesteld die met elkaar persoonlijke verhalen uitwisselden over wat compassie voor hem of haar betekende. Daar kwamen prachtige verhalen en conclusies uit voort, die in ieder geval iedere bezoeker weer verder deed nadenken over compassie en over de betekenis ervan in zijn of haar leven.

Rondleiding in moskee en afsluitend: een heerlijke maaltijd!

20161112_180715-300x168

Na deze uitwisseling van verhalen volgde nog, voor de afsluitende maaltijd, een rondleiding in de moskee. De netwerkbijeenkomst werd uiteindelijk afgesloten met heerlijk eten en mooie gesprekken. Zo was het weer een zeer vruchtbare en warme bijeenkomst, waarbij iedereen zijn of haar verhaal over compassie kon delen, er goede contacten konden worden gelegd en iedereen die zich bezighoudt met compassie in Nederland mooi met elkaar kon kennismaken.

De netwerkbijeenkomsten van het Handvest voor Compassie NL zijn bedoeld voor iedereen die actief is op het gebied van compassie en empathie. Met de bijeenkomsten wil de stichting achter het Handvest voor Compassie iedere ‘compassionate’ de gelegenheid bieden om zijn of haar netwerk en expertise op dit gebied te vergroten en te onderhouden. De netwerkbijeenkomsten worden tenminste tweemaal per jaar georganiseerd, steeds op een andere locatie in het land. Volgende keer ook deelnemen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief, met daarin het laatste nieuws over een volgende netwerkbijeenkomst!

Volgen Marita Coppes:

Weaver of stories for change

Ik weef verhalen voor verandering.

Laatste berichten van