Allochtoon (column Contact)

geplaatst in: Blog | 0

Allochtoon

Volgens de definitie van de term ‘allochtoon’, sinds 2016 ‘iemand met een migratieachtergrond’, ben ik een allochtoon. Om als ‘allochtoon’ gekwalificeerd te worden is het namelijk voldoende dat ten minste één van je ouders in het buitenland is geboren en mijn vader is geboren in Venezuela. Omdat ik zelf ook nog het daglicht zag in Colombia, zijn mijn twee in Nederland geboren kinderen ook allochtonen, zij het tweede generatie volgens de definitie van het CBS.

Een vriendin van mij met een Chinees-Indische moeder kon bijna niet geloven dat ik met mijn rossige haar en blanke gezicht vol sproeten een allochtoon ben en zij niet. Omdat zowel zij als haar moeder in Nederland geboren is.

Onze koning Willem-Alexander representeert Nederland maar is volgens de definitie hierboven dus ook een allochtoon, met zijn Duitse voorouders. Als het gaat om migratieachtergrond dan zijn Willem-Alexander en ik niet de enigen. Heel veel mensen overal ter wereld hebben voorouders die op een of andere manier vertrokken zijn uit het land waar ze geboren zijn. Vrijwillig maar misschien wel vaker onvrijwillig.

Daarom zou ik een geschiedenisles in mijn vroegere klas over de genealogie van ieder kind machtig mooi hebben gevonden. Op die manier zou dan de geschiedenis via de verhalen van de kinderen de klas in zijn gekomen en had ik bijvoorbeeld geweten waarom mijn vriendin Mara met haar familie uit Chili had moeten vluchten.

Als ik op deze manier mijn klasgenoten had leren kennen dan was het abstracte begrip ‘geschiedenis’ niet alleen verbonden geraakt met ieders persoonlijke verhaal en dat van hun voorouders, maar hadden we ons ook gerealiseerd dat wij bijna allemaal een migratieachtergrond hebben en dat we daarin dus eigenlijk allemaal hetzelfde zijn, ook al zien we er anders uit.

Volgen Marita Coppes:

Weaver of stories for change

Ik weef verhalen voor verandering.

Laatste berichten van