Sommige mensen verzamelen postzegels of schoenen. Ik verzamel inspirerende iconen; vrouwen en mannen die door hun manier van leven inspiratiebronnen zijn voor anderen. De inspiratiebronnen die ik schilder baanden een weg die eerder nog niet zichtbaar was voor anderen, zijn eigen-wijs, en eigen-zinnig en hielden zich veelal niet aan de heersende codes van ‘zo doen we dat en deden we dat altijd’. Ze slaagden erin een eigen verhaal te leven, los van verwachtingen over hoe ze zouden moeten zijn.