De verhalen die ik vertel, schilder of schrijf zijn herstel- of verander verhalen die mij- en anderen- inspireren of in beweging brengen.

Met de serie ‘Guardians of the Future’ laat ik de gezichten zien van degenen die onze toekomst beschermen met hun favoriete boom. Voor de serie ‘Inspiring Icons’ verzamelde ik inspirerende iconen; vrouwen die door hun manier van leven inspiratiebronnen zijn voor anderen. Alle portretten komen tot stand door mijn fascinatie voor mensen die een weg baanden die eerder nog niet zichtbaar was voor anderen, ze zijn eigen-wijs, eigen-zinnig en hielden zich veelal niet aan de heersende codes van ‘zo doen we dat en deden we dat altijd’. Mijn icons slaagden erin een eigen verhaal te leven, los van verwachtingen over hoe ze zouden moeten zijn.