De verhalen die ik vertel, schilder of schrijf zijn herstel- of verander verhalen die mij- en anderen- inspireren of in beweging brengen.