Verhalen voor verandering

Menu

Engagency labs – MindMe

Mijn werkterrein is storytelling en veerkracht, dat ik toepas als onderwijsvernieuwer, verhaalbegeleider, trainer en actieonderzoeker. Via de links meer over mijn werkterrein…

Engagency labs – MindMe

Op Hogeschool Windesheim doen we in de Engagency labs art-based actieonderzoek naar complexe vraagstukken. Met de engagency methode maken we gebruik van verschillende narratieve werkwijzen en versterken daarmee het eigenaarschap en de maakkracht van studenten. Met het engangency lab MindMe zijn we begonnen met het complexe vraagstuk ‘mentale gezondheid van studenten’ en hebben ons- met succes – laten horen op plekken waar we invloed kunnen hebben (College van Bestuur, Medezeggenschapsraad, Student Support Centrum). 

Meer informatie? m.******@wi********.nl

Het Windesheim Green Performers certificaat voor studenten van MindMe

Jury Rapport
“Met het project MindMe hebben jullie het thema mentale gezondheid stevig op de kaart gezet binnen Windesheim. Met jullie art-based actie onderzoek hebben jullie manieren ontwikkeld om het thema bespreekbaar te maken en oplossingsrichtingen gecreëerd. Deze kennis delen jullie door binnen Windesheim jullie stem te horen. Zo heeft het thema mede dankzij jullie een belangrijke plek gekregen in de strategische koers en hebben jullie bijgedragen aan de naamsverandering van het Student Support Centrum.

We moedigen jullie aan om jullie stem in te blijven zetten om de mentale gezondheid van studenten-en docenten- breed bespreekbaar te maken binnen alle domeinen. Dat draagt bij aan het samenwerken aan een duurzaam Windesheim.”

MindMe zet netwerken aan rond het thema ‘ mentale gezondheid’ en borgt de initiatieven die ontstaan vanuit studenten.

Studenten over MindMe

Artikel Samen werken aan mentale gezondheid oktober 2023