Guardians of the future

Menu

David Milarch

Maak kennis met de Guardians of the Future; een serie portretten van toekomstplanters naast hun favoriete boom. In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen, zijn er individuen die vooroplopen in het smeden van een nieuwe koers voor de toekomst. De Guardians of the Future zijn de pioniers, de visionairs, de changemakers die het traditionele verhaal uitdagen en nieuwe mogelijkheden omarmen.

David Milarch

David Milarch beschouw ik als een Guardian of the Future vanwege zijn baanbrekende werk in het behoud van bomen en het herstel van bossen. Hij is hier te zien met reuzensequoia. Als medeoprichter van het Archangel Ancient Tree Archive heeft Milarch zich ingezet om zeldzame en bedreigde boomsoorten te klonen en te herplanten, met als doel het herstel van bossen over de hele wereld te bevorderen. Zijn visie en inspanningen hebben niet alleen bijgedragen aan het behoud van biodiversiteit, maar ook aan het tegengaan van klimaatverandering door het vastleggen van koolstof en het herstellen van ecosystemen. Milarch’s toewijding aan het beschermen van bomen en het behoud van natuurlijke habitats maakt hem een voorvechter van de toekomstige generaties en een inspirerend voorbeeld van milieuleiderschap.

I consider David Milarch a Guardian of the Future because of his pioneering work in tree conservation and forest restoration. He is depicted here with a giant sequoia. As co-founder of the Archangel Ancient Tree Archive, Milarch has been dedicated to cloning and replanting rare and endangered tree species, aiming to promote forest restoration worldwide. His vision and efforts have not only contributed to biodiversity conservation but also combated climate change by sequestering carbon and restoring ecosystems. Milarch’s commitment to protecting trees and preserving natural habitats makes him an advocate for future generations and an inspiring example of environmental leadership.