Guardians of the future

Menu

Nemonte Nenquimo

Maak kennis met de Guardians of the Future; een serie portretten van toekomstplanters naast hun favoriete boom. In een tijd waarin de wereld wordt geconfronteerd met complexe uitdagingen, zijn er individuen die vooroplopen in het smeden van een nieuwe koers voor de toekomst. De Guardians of the Future zijn de pioniers, de visionairs, de changemakers die het traditionele verhaal uitdagen en nieuwe mogelijkheden omarmen.

Nemonte Nenquimo

Nemonte Nenquimo, hier te zien met een Ceiba, een heilige boom voor de Maya’s die wel zestig meter hoog kan worden, is een krachtige stem voor de inheemse rechten en de bescherming van het milieu. Als lid van de Waorani-gemeenschap in Ecuador heeft Nemonte zich onverschrokken ingezet voor het behoud van de Amazone en de rechten van haar volk. Haar leiderschap en vastberadenheid kwamen duidelijk naar voren in de historische rechtszaak die de Waorani-gemeenschap in 2019 won tegen de Ecuadoraanse overheid, waarbij het regenwoud van olieboringen werd gespaard. Nemonte’s visie op de toekomst omvat een wereld waarin inheemse volkeren worden gerespecteerd, de biodiversiteit wordt beschermd en duurzame ontwikkeling voorop staat. Haar inspanningen hebben wereldwijd bewondering en erkenning gekregen, en haar vastberadenheid om op te komen voor de belangen van toekomstige generaties maakt haar een ware ‘Guardian of the future’.

Over haar stem en de noodzaak om die te horen, schreef ik het volgende opiniestuk: https://www.trouw.nl/cs-bc5463f7

Nemonte Nenquimo, depicted here with a Ceiba, a sacred tree for the Maya that can grow up to sixty meters tall, is a powerful advocate for indigenous rights and environmental protection. As a member of the Waorani community in Ecuador, Nemonte fearlessly championed the preservation of the Amazon and the rights of her people. Her leadership and determination were evident in the historic lawsuit the Waorani community won against the Ecuadorian government in 2019, sparing the rainforest from oil drilling. Nemonte’s vision for the future includes a world where indigenous peoples are respected, biodiversity is protected, and sustainable development takes precedence. Her efforts have garnered admiration and recognition worldwide, and her steadfast commitment to advocating for the interests of future generations makes her a true Guardian of the Future.